Pečovatelská služba Nemeckého řádu
Zajišťujeme:
 • Komplexní ošetřovatelskou domácí péči
 • Zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Provozní doba: 7.00 - 15.00 hod.
(jinak dle potřeb pacienta, nepřetržitá pracovní doba)


V oblasti komplexní ošetřovatelské domácí péče poskytujeme:
 • odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím prostředí
 • odbornou ošetřovatelskou péči při doléčení krátkodobých onemocnění po propuštění z ústavní lůžkové péče (poperační stavy, poúrazové stavy)
 • odbornou ošetřovatelskou péči v terminálním stádiu života (domácí hospicová péče)
 • zprostředkujeme kontakt pro zajištění spirituálních potřeb dle přání nemocného a rodiny
 • eddukace rodinných příslušníků v péči o jejich příbuzné
Výkony které provádíme
 • aplikace injekcí i.m., i.v., s.c.
 • nácvik aplikace inzulinu, kontroly Dia režimů, kožní integrity - její prevence
 • odběry biologického materiálu
 • kontroly glykemie glukometrem
 • ošetření a léčba bercových vředů, decubitů, operačních ran a ostatních kožních defektů
 • péče o stomie
 • péče o permanentní močové katetry, zavádění permanentních močových katetrů u žen
 • hygienická péče o imobilní pacienty
 • kontroly fyziologických funkcí
 • aplikace očistného klyzma
 • aplikace léků per os - ústně, kontroly pitného režimu - hydratace, stravování, životosprávy
 • ošetřovatelská rehabilitace po CMP, imobilních pacientů,dechová cvičení, nácvik k sebepéči, zlepšení pohybové aktivity
 • zajištění výživy sondou ve spolupráci s rodinou
 • inhalační léčba
Výkony které provádíme

Je indikována ošetřujícím lékařem nemocného. Tuto službu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační podmínky pro výkon práce v terénu. Cvičením a ošetřovatelskou rehabilitací se snažíme o zlepšení celkového zdravotního stavu pacieta, pomáháme s nácvikem sebeobsluhy. Tato služba je bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami.


Adresa:
Zámecké náměstí 2/8
Bruntál 792 01
www.nemeckyrad.cz
 
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Kolegarová
tel.: 739 887 145
kolegarova.vera@seznam.cz